Translater

Jun 29, 2010

Един от начините да се докоснем до реалността е изобразителното изкуство. То ни дава бегла представа за Реалността. И ние напълно погрешно приемаме заобикалящия ни свят, като Абсолютната Реалност. Ние живеем в свят на дуализми...
Когато творя, изпитвам нещо различно. Докосвам се до Реалноста... Светът на дуализмите престава да съществува. Понятия, като 10 минути, 1 час, тук, там, горе, долу, черно и бяло не съществуват. Отделям се за миг от тази обвивка, през която въприемаме Реалността...
Ако думите са отражение на действителността в огледалото на илюзиите, това е може би една от причините, ние хората, да имаме проблем в общуването помежду си. Който знае, не говори. Който говори, не знае....
Това което наистина се опитваме да кажем помежду си е изкривено в огледалото. То не може да бъде непречупено... И не може да бъде ние в сегашния момент...