Translater

Oct 23, 2010

Шум от стъпки.
Есенни листа.
Пътека в гората.
Оранжево.