Translater

Dec 13, 2010

Събуди се!

Любовта няма нито минало, нито бъдеще. Тя се осъществява на мига с непосредствена красота, като пламък. Това усилва и осветява цялото творение. Научи се да изживяваш мига, тогава страхът ти ще изчезне и мигът ще стане вечен. Друга вечност няма.
http://www.kyokuten.net

Dec 9, 2010

...Аромат на жена, минала преди пет минути от тук....

Dec 6, 2010

...моралът не е „божието наказание за овцете", а онова, от което можем да черпим самоуважение...Илюзия и истина