Translater

Jan 28, 2011

В продължение на хилядолетия църквата и науката градят Вавилонската кула на нашата цивилизация. Квантовата физика току що взриви основите на кулата.
Импулса е по-силен от бетона. Въпрос на време е кулата да се срути.
Опитното зайче е изследовател.

Jan 18, 2011

Изгубих усещане кой съм.
Сега мога да бъда всеки...

Jan 17, 2011

Звярът в клетка.
Тя отвори вратата.
Трябваше да избяга.
Изяде я...

Jan 15, 2011

Реалността е нещо повече от линейна последователност от разпознаваеми символи.
Звънец на врата.
Очакване на звън.
Тъмнина...
Тишина...
Чуй Очакването...

Jan 9, 2011

Гривната се скъса.... С нея всичко останало...
Миризма на алкохол, цигари и трева се е пропила в кожата ми. Усещам я във всяка клетка, пропита, тежка. Щипе, люти, омайва...Всяко усещане е пропито от нея. Филтрирано старателно. Животът смърди чрез мен. Различен, непредсказуем и естествен.