Translater

Sep 15, 2010

Те ми зададоха въпрос: Добре ли си, искаш ли да те изпратиме?
Аз си мислех-ти луди ли сте? Да ми отнемете най-истинското преживяване! Да бъда живота около мен! Да бъда преживяването и преживяваното едновременно...

Sep 12, 2010

345+621=1...
37+23=1...
1+1=1...
1=0 както 0=1
1+1=1...
37+23=1...
345+621=1...