Translater

Dec 6, 2010

...моралът не е „божието наказание за овцете", а онова, от което можем да черпим самоуважение...Илюзия и истина

No comments:

Post a Comment