Translater

Apr 6, 2011

С мъдростта на безброй лета
вдишвам свойта младост
Вълна безпътна, вятъра я гони
Безброй морета минах
Галактики ме приютиха
Блещукащи очи те търсят
всяка нощ
Самотен остров
изпълнен със живот
Пристигам у дома
Скала гранитна, тежка, плътна
Разбивам се на хиляди звезди
Жаден да ме събереш във шепи
Скалата пази
Пропивам се във пясъка при другите вълни
Отливът ме дърпа...

With countless summers wisdom
Inhaling my youth
Dissoluted wave, wind chasing it
I passed countless seas
Galaxies had rested me
Shimmering eyes looking for you
every night
Island desolated
full of life
Arriving home
Granite rock, heavy, dense
Breaks me down in thousands stars
Eager to collect me in your handfuls
The Rock protects
Soak me up the sand where other waves are
Tide pulls me back...

No comments:

Post a Comment