Translater

Apr 11, 2011

...из "Интегрална психология", Кен Уилбър

....изглежда, че ние сме неразделна част от единно и всеобхватно еволюционно течение, което е Дух, в действителност формата и методът на сътворението на Духа. Същите потоци, които протичат в човешката ни кръв, протичат и през вихрещи се галактики и колосални слънчеви системи, разбиват се в огромни океани и препускат през космоса, движат най-мощните планини и нравствените ни стремежи - едно и също течение се движи през Всичко и ръководи целия Космос във всеки негов непреходен жест, удивително морфогенично поле, което тегли, бута и притиска и отказва да се предаде, докато не си спомните кои и какво сте и че сте доведени до това осъзнаване от едно-единствено течение и всепроникваща Любов и тук "осъществяването настъпи с искрица светлина, а енергията разочарова благородната фантазия, но сега волята и желанията ми се раздвижиха като равномерно въртящо се колело от Любовта, която движи слънцето и другите звезди"....

No comments:

Post a Comment