Translater

Jan 15, 2011

Звънец на врата.
Очакване на звън.
Тъмнина...
Тишина...
Чуй Очакването...

No comments:

Post a Comment