Translater

Jan 15, 2011

Реалността е нещо повече от линейна последователност от разпознаваеми символи.

No comments:

Post a Comment