Translater

Jan 17, 2011

Звярът в клетка.
Тя отвори вратата.
Трябваше да избяга.
Изяде я...

No comments:

Post a Comment